Chuẩn Năng Lực Marketing

595

Đỗ Hòa – Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thì phải nâng cao năng lực của CBNV trong công ty.Đỗ Hòa – Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thì phải nâng cao năng lực của CBNV trong công ty. Muốn nâng cao năng lực CBNV thì phải có công cụ quản lý, đánh giá từng năng lực chuyên môn. Marketing Chiến Lược giới thiệu bộ Chuẩn Năng lực Marketing làm khuôn mẫu hỗ trợ việc quản lý, đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn marketing trong các công ty, tổ chức.

Định nghĩa thước đo năng lực marketing được tạo ra nhằm giúp các cấp quản lý và nhân viên nắm vững những Kiến thức, Kỹ năng và Ứng xử cần thiết để hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp. Thước đo nầy được xây dựng có tham khảo hệ thống chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia, nghiên cứu lý luận hàn lâm, và được so sánh với những điển hình xuất sắc của các công ty thuộc đẳng cấp quốc tế.

Chuẩn Năng Lực Marketing
Marketing
Kỹ năng, tài liệu kỹ năng, khoá học kỹ năng, đào tạo kỹ năng 


Fatal error: Call to undefined function curPageURL() in /home/kynangedu/domains/kynang.edu.vn/public_html/wp-content/themes/layout/loop-single-1.php on line 66