Quý doanh nghiệp, Tổ chức hợp tác cùng Cuộc Sống Đúng Nghĩa xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng theo yêu cầu phù hợp để phát triển Kỹ năng và năng lực đội ngũ nhân viên tại Doanh Nghiệp xin vui lòng liên hệ: 0912.000291- 0966.988360 (Thanh Trúc) hoặc gửi Email về: tuvan@kynang.edu.vn

Dưới đây là một số doanh nghiệp Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể click trực tiếp vào logo để xem chi tiết hình ảnh hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp