Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 6 Chương trình  đào tạo  Kỹ năng giao...

Đào Tạo ECCO Lớp 2 – Đào Tạo Kỹ Năng Giao...

Ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Bình Dương Công Ty ECCO Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

Đào Tạo ECCO Lớp 1 : Đào Tạo Kỹ Năng Quản...

Ngày 13 tháng 06 năm 2017 tại Bình Dương, Công Ty ECCO Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

Đào Tạo Public Hồ Chí Minh: “Kỹ năng bán hàng và...

Ngày 10 tháng 06 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo  Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY AN BA LẦN 3

Sau hai Chương trình tại TPHCM thành công tốt đẹp, ngày 10 tháng 06 năm 2017 tại Hà Nội, Công Ty An Ba phối hợp với Trung...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BÊNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 09 tháng 06 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆN VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 4 tháng 06 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

CHƯƠNG TRINH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 02 tháng 06 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Trung Tâm...

Đào Tạo Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục cho Công ty...

Ngày 16 tháng 03 tại Bắc Ninh, Công ty Sam Sung phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CHUẨN ĐOÁN Y KHOA...

Ngày 11 tháng 05 năm 2017 tại Thành Phố Cà Mau, Công Ty Chuẩn Đoán Y Khoa Châu Âu đã phối hợp với Trung...