Đào tạo public: “Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách...

Ngày 04 tháng 07 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp "Kỹ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 01 và 02 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

Chương trình đào tạo ” Thuyết Sao Cho Phục” Cho CLB...

Ngày 29 tháng 06 năm 2017, Câu Lạc Bộ Nhân Sự của Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM...

Ngày  27 tháng 06 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Đào tạo cho Inhouse cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng...

Ngày 21 và 22 tháng 03 năm 2017  tại Khách Sạn Sen Việt Quận 3 – TPHCM, Ngân Hàng BIDV tiếp tục phối hợp...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hồ Chí Minh Ngày 17, 18/06/2017Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hồ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY BIỂN HỒ

Ngày 19 tháng 06 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Biển Hồ phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình "Kỹ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BÊNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 17 tháng 06 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình Tiếp Tục phối hợp với Trung Tâm...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 6 Chương trình  đào tạo  Kỹ năng giao...

Đào Tạo ECCO Lớp 2 – Đào Tạo Kỹ Năng Giao...

Ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Bình Dương Công Ty ECCO Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc...