Giới thiệu khóa học kỹ năng bán hàng - cuộc sống đúng nghĩa

Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho Công Ty TNHH Việt Phương

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC:

SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC:

CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA CAM KẾT GIÁ TRỊ BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

Có kỹ năng THUYẾT PHỤC và GIAO TIẾP hiệu quả.

Có kỹ năng ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN nhân viên.

 Kỹ năng LÀM VIỆC NHÓM, xây dựng phát triển đội ngũ

 Khả năng CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC công việc cao, làm việc độc lập.

 Kỹ năng PHÂN TÍCH, XỬ LÝ tình huống, GIẢI QUYẾT vấn đề hiệu quả

Trở thành người NĂNG ĐỘNG, NHIỆT TÌNH, TRUNG THỰC cởi mở và có trách nhiệm với công việc được giao.

KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐÀO TẠO:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Nâng cao nhận thức và tinh thần cho các nhân viên sale

 • Định hướng cho nhân viên sale
 • Chân dung và cuộc sống của một người sale xuất sắc
 • Có lòng tin vào công ty, sản phẩm và bản thân
 • Sale bằng con tim
 • Thái độ quyết định tất cả
 • Những qui luật và bí quyết cốt lõi của việc sale
 • Cảm xúc và tâm lý người mua suốt tiến trình sale và khi ra quyết định mua
 • Những điều tâm niệm của người sale
 • Lấy việc phục vụ khách hàng làm phương châm sống và làm việc

2. Bán hàng và hành vi mua hàng

 • Tổng quan về hoạt động bán hàng
 • Phân tích nhu cầu của khách hàng
 • Những hành vi mua hàng của khách
 • Những ảnh hưởng từ môi trường
 • Phân tích những tác động từ đặc điểm của người mua
 • Phân tích quy trình ra quyết định
 • Phân tích các phản ứng về sự lựa chọn sản phẩm

3. Nhận thức về vai trò quản lý hiện đại

 • Quản lý công việc, nhưng bạn phải lãnh đạo con người
 • Nắm bắt tâm lý người khác qua các mô hình tâm lý
 • Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng lên người khác
 • Bạn là người lan tỏa thái độ, vậy luôn sống tích cực
 • Lãnh đạo là phải tạo ra sự thay đổi
 • Quan hệ và phát triển con người
 • Những hiểu biết sai lầm về sale có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn

 4. Hoạt động chào – bán hàng và trưng bày

 • Chu trình bán hàng
 • Phân tích những hoạt động trong chu trình bán hàng
 • Giai đoạn trước, trong và sau khi chào hàng
 • Vai trò của việc trưng bày sản phẩm
 • Những phương pháp trưng bày sản phẩm hiệu quả

5. Các kỹ năng của Sales manager 

 • Nhân viên sale mong đợi gì từ người Sales manager của mình?
 • Nuôi dưỡng hoài bão và đặt mục tiêu
 • Tuyển dụng những người Sale giỏi nhất
 • Quản lý và khích lệ đội ngũ
 • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho đội ngũ
 • Giám sát công việc của nhân viên Sale
 • Đào tạo & hướng dẫn kèm cặp (coaching)
 • Tổ chức cuộc họp sale vui vẻ và hiệu quả

6. Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 

 • Kỹ năng thăm dò nhu cầu
 • Kỹ năng nói câu lợi ích
 • Những yêu cầu khi trình bày lợi ích
 •  Kỹ năng thuyết phục trong bán hàng
 • Kỹ năng xử lý phản đối
 • Phản đối sẽ mở ra những cơ hội
 • Vai trò của trình bày trong bán hàng

 7. Những kỹ năng quản lý bán hàng

 •  Kỹ năng chuyển mục đích thành mục tiêu
 • Kỹ năng thúc đẩy chỉ tiêu bán hàng
 • Phân biệt hiệu quả và hiệu năng
 • Kỹ năng hoạch định bán hàng
 • Vai trò của việc quản lý thời gian
 • Chu kỳ của năng lực cá nhân
 • Kỹ năng quản lý địa bàn
 • Vai trò của quản lý địa bàn
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo
 • Kỹ năng theo dõi, quản lý công nợ bán hàng
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng trong bán hàng

8. Quản trị bán hàng

 • Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng
 • Hoạch định chiến lược bán hàng
 • Tổ chức cơ cấu bán hàng
 • Xác định quy mô của lực lượng bán hàng
 • Xây dựng chính sách bán hàng
 • Phân bổ chỉ tiêu bán hàng
 • Triển khai bán hàng qua kênh phân phối
 •  Đánh giá hiệu quả công tác bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Chiến lược bán hàng
 • Quản lý khách hàng trọng tâm

9. Marketing dành cho qun lý bán hàng

 • Quản trị Marketing dành cho bán hàng
 •  Mối quan hệ giữa Marketing và Sales trong kinh doanh
 • 4P và 4C trong marketing
 •  Trade Marketing hiệu quả
 •  Tình huống phối hợp giữa sales và marketing

Hoặc GỌI 0912 232 334 để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn.