0912232334

6 bí quyết lấp khoảng trống cho hồ sơ

Sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường lao động. Lượng hồ sơ ứng tuyển ngày một tăng và việc làm...

Tiến trình quản lý hồ sơ trong văn phòng

Chúng ta đã bao giờ mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm lại hồ sơ của mình? Khi sếp muốn nhận được hồ...

Quy trình lưu trữ hồ sơ

Các chính sách quản lý hồ sơ của DN bao gồm: Thời gian lưu trữ của từng loại hồ sơ (kể từ khi lưu), ví...

Các phương pháp lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ cá nhân: bỏ các tư liệu liên quan đến cá nhân vào bìa kẹp hồ sơ tên (hoặc phong bì) riêng. Bên...

Vai trò & Nguyên tắc Quản Lý Hồ Sơ

Quản lý hồ sơ bao gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại các văn bản, hồ sơ trong tổ chức. Nó...