Giới thiệu khóa học kỹ năng bán hàng - cuộc sống đúng nghĩa

Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho Công Ty TNHH Việt Phương

CHIA SẺ VỀ KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC:

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA:

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

 • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;
 • Nắm bắt được quy trình và các nguyên tắc thương lượng nhằm đạt mục tiêu và thiện cảm
 •  Biết cách chuẩn bị các thông tin và dữ liệu cần thiết nhằm đảm bảo thắng lợi trong cuộc thương lượng
 •  Vận dụng các kỹ thuật tâm lý trong đàm phán thương lượng, thuyết phục
 •  Học cách đọc tâm lý bên kia trong quá trình thương lượng
 •  Linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống thương lượng
 • Tối ưu những yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán và thương lượng
 • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;-
 • Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;

KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐÀO TẠO:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Phần 1: Kỹ năng và nghệ thuật chuẩn bị kỹ lưỡng cho đàm phán thương lượng

 • Phân tích một số tình huống thương lượng nổi tiếng.
 • Hiểu được mục đích cuối cùng của thương lượng và linh hoạt trong phương án Win – Win hiệu quả
 • Kỹ năng vận dụng 4 bí quyết của nhà thương lượng tài ba: Sáng tạo – linh hoạt – biết tạo động lực và sẵn sang rời bàn thương lượng khi cần
 • Xác định các bước trong tiến trình thương lượng
 • Hiểu rõ 2 phương pháp thương lượng nhanh chóng và thận trọng
 • Các nguyên tắc quan trọng trong thương lượng
 • Vận dụng tâm lý trong đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng thuyết phục và từ chối hiệu quả
 • Kỹ năng làm cho cuộc đàm phán thương lượng thoải mái và thiện cảm
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thương lượng thất bại và cách tối ưu
 • Kỹ năng thúc đẩy hành động
 • Xây dựng đội thương lượng: các thành viên, thiết lập mục tiêu chung, phân công, vai trò

Phần 2: Kỹ năng đàm phán thương lượng trong 4 giai đoạn

 • Giai đoạn chuẩn bị
 • Xác định các yếu tố bên trong và ngoại cảnh tác động lên kết quả thương lượng
 • Xác định mục đích, lên kế hoạch và dự trù các phương án kết quả
 • Phỏng đoán các khả năng phản bác

Phần 3: Kỹ năng đàm phán thương lượng trong giai đoạn Trình Bày

 • Các kỹ thuật thuyết phục khi trình bày
 • Kỹ năng dùng hình ảnh và vẽ hình ảnh bằng lời
 • Tác động lên người nghe bằng ngôn ngữ cơ thể và giọng nói lúc trình bày
 • Tự tin, linh hoạt, sang tạo

Phần 4:  Kỹ năng thương lượng trong giai đoạn Điều Đình

 • Bí quyết sẵn sang rời bàn thương lượng với điều kiện bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch
 • 12 Chiêu thức bạn không nên dùng, nhưng cẩn thận phía bên kia dùng với mình
 • Kỹ năng đặt câu hỏi khéo léo
 • Yếu tố quyết định nằm trong cảm nhận con người như thế nào

Phần 5:  Kỹ năng thương lượng trong giai đoạn Đồng Thuận

 • Bố trí nơi chốn như thế nào?
 • Vận dụng các kỹ thuật tác động, tạo động lực
 • Lắng nghe, hỏi và xử lý từ chối
 • Vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp Chủ động và phản ứng để chốt hợp đồng

Hoặc GỌI 0912 232 334 để chúng tôi tư vấn lớp học và các quyền lợi phù hợp nhất cho bạn.