Đào Tạo “Kỹ Năng Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng” Cho Vincem Hải Phòng

11886
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 21 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo :  Kỹ Năng Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng  cho các Anh Chị khối Kinh Doanh của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử