Đào Tạo “Kỹ Năng Nhận Diện Tâm Lý khách hàng” Cho Vicem Hải Phòng

10198
Ngày 22 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty  TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo :  Kỹ Năng Nhận Diện Tâm Lý khách hàng cho các Anh Chị khối Kinh Doanh của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :