Bán Hàng

Tài liệu "Kỹ năng bán hàng trong thời đại INTERNET"

01-06-10

Bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức công nghệ như: E marketing, Digital marketing, Viral Marketing ...và những kinh nghiệm thực tế của các doanh nhân thành công. Bước đột phá mới trong kinh doanh công nghệ và sự khác biệt với các phương pháp kinh doanh truyền thống... 60

9 sai lầm cần tránh khi giao dịch với khách hàng

25-07-09

Trong bán hàng sai lầm là một điều tất yếu phải xảy ra nhưng để nhận biết được sai lầm có thể xảy ra trước và sau khi bán hàng là điều không hề dễ dàng, điều đó đòi hỏi người bán hàng có kiến thức khá tốt và kinh nghiệm trải nghiệm qua nhiều tình huống thực tế. 28

Bí quyết trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy

25-07-09

Trở thành một người bán hàng không khó, nhưng trở thành một nhân viên bán hàng bậc thầy lại không hề đơn giản. Để có được vị trí này, ngoài kỹ năng bán hàng thì nhân viên bán hàng bậc thầy thì cần phải học tập, rèn luyện, thực hành cho đến khi thành thạo và chuyên nghiệp 27

10 bí quyết trở thành nhân viên bán hàng chuyên nghiệp

25-07-09

Những nhà kinh doanh giành chiến thắng thường hiểu biết rất rõ về các đối thủ của mình. Thường thường đàn ông hay phụ nữ đều có thể trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi, đó là người có bí quyết thuyết phục khách hàng và có thể tham gia 26

Nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh

22-07-09

Không có nguyên tắc giao tiếp nào bất biến, mà phải tuỳ vào từng trường hợp. Trong phần dưới đây là một số nguyên tắc “Đắc nhân tâm thường dùng trong giao tiếp kinh doanh”: Lắng nghe ý kiến của ngýời khác, điều này giúp chúng ta cải thiện dịch vụ… của chúng ta trong tương lai.  11

Bán Hàng và Nghệ Thuật Đặt Câu Hỏi

21-07-09

Kỹ năng bán hàng thành công có thể dựa vào mô thức SPIN: Tình hình (Situation), vấn đề (Problem), gợi ‎ý (Implication) và định hướng (Need-payoff). SPIN là chữ cái đầu tiên của bốn dạng câu hỏi này bằng tiếng Anh. 7