Tài liệu "Kỹ năng bán hàng trong thời đại INTERNET"

Lịch khai giảng

Khóa học dành cho cộng đồng

Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên khai giảng các khoá học gía trị và ý nghĩ dành cho cộng đồng.
1.  Giao tiếp thấu hiểu : Khai giảng 11/12/2022
2.  Bán hàng và Chăm sóc khách hàng từ tâm: khai giảng 22/12/2022
3. Chia Sẻ Từ Tâm: Khai giảng 28/11/2022
4. Gia Đình Thấu Hiểu: Khai giảng 9/11/2022
– Hình thức học: trực tuyến online qua zoom 10 buổi
– Mọi thông tin thêm về chương trình vui lòng liên hệ Hotline: 0916 72 00000912232334 (Vân Anh)

Bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức công nghệ như: E marketing, Digital marketing, Viral Marketing …và những kinh nghiệm thực tế của các doanh nhân thành công. Bước đột phá mới trong kinh doanh công nghệ và sự khác biệt với các phương pháp kinh doanh truyền thống…

..Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu và trả nghiệm chưa?

Khóa học “Kỹ năng bán hàng trong thời đại công nghệ” do Chi nhánh KỸ NĂNG  tổ chức. Trải qua mỗi buổi học, bạn sẽ có những trải nghiệm mới, tìm ra bí quyết bán hàng thành công, và xây dựng hướng đi cho công việc trong tuơng lai trong môi trường INTERNET. 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 

          PHẦN II: CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG 

       PHẦN III: THIẾT LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CÁ NHÂN