Phân khúc thị trường

Nói đến phân khúc thị trường mọi người sẽ nghĩ đến việc anh A nắm 50% thị phần, anh B 30%, anh C 20% thị phần của thị trường đấy chỉ là một cách hiểu nôm na mà thôi. Thực tế phân khúc thị trường là phân chia thị trường thành những phần khác nhau thuộc một lĩnh vực mà từ đó mình có khả năng khai thác nhất. việc này giúp bạn thu được lợi nhuận tối đa với quy mô tổ chức của mình.

Để phân khúc thị trường một cách chính xác bạn cần phải biết rõ thực lực công ty của mình nằm ở đâu. Công ty mình có thế mạnh là gì, điểm yếu ở đâu để đánh mạnh vào thế mạnh của mình. Thị trường vô cùng rộng lớn, bạn không thể đáp ứng hết các nhu cầu của nó, vì thế hãy phân khúc thị trường và tập trung vào đó. Khách hàng hiện nay ngày càng phân hóa theo các sở thích, phong cách, thu  nhập … nếu nắm vững và đáp ứng được nhu cầu đó bạn sẽ nắm được thị phần của thị trường mà không nằm ngoài quy luật của nó.

Thực tế thị trường luôn luôn biến đổi, vì thế nhu cầu của khách hàng cũng tùy lúc mà khác nhau nên việc phân khúc thị trường theo đó thay đổi liên tục. nhưng yếu tố con người vẫn quan trọng nhất tiếp theo là loại sản phẩm và thị hiếu của người tiêu dùng. luôn hiểu vậy bạn biết nắm vững phân khúc thị trường của mình để hoàn thiện hơn