Nụ cười…… động lực làm việc của nhân viên

Là một nhà quản lý bạn cần làm gì để tạo cho nhân viên một động lực cho nhân viên của mình. Bạn thường cau có, khó chịu khi kết quả làm việc và kinh doanh của công ty không được tốt bạn trút khó chịu luôn bực tức cho nhân viên của mình, điều đó bạn sẽ không nhân lại được gì ngoài sự làm việc không được tốt nhất của các nhân viên mình hơn.Thay vào sự khó chịu đó bạn hãy nở một nụ cười,hãy nói một cách thật dễ nghe đại lại như:” tháng này doanh thu của chúng ta không được như mong đơi, nhưng tôi tin tháng sau chúng ta sẽ làm tốt hơn và có doanh thu cao hơn” tôi chắc chắn một điều là nhân viên của bạn cảm thấy thoải mái hơn nhưng tinh thần thoải mái đó chính là điều cần thiết để bạn có thể tạo ra một doanh thu cao hơn rất nhiều đó.