Làm chủ cảm xúc

9 điều bạn cần nên ngừng làm ngay

06-04-15

9 ĐIỀU BẠN NÊN NGỪNG LÀM NGAY 1. Cố gắng làm mọi thứ. Quy luật 80/20 được áp dụng triệt để trong việc này. Mỗi công việc đều có tính quant trọng khác nhau. Sự thật là chỉ có 20% công việc thật sự mang đến 80% hiệu quả. Vì vậy, hãy cắt giảm 80% những công việc không mang lại kết quả cao mà tập trung vào 20% hữu ích...