Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hà Nội

392
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 09 – 10 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 9 Chương trình  đào tạo  Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục dành cho các Anh Chị Học viên tại khu vực phía  Bắc.

 

Một số hình ảnh đào tạo: