Thuyết phục khách hàng trong kinh doanh

2675
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

4 yếu tố cần quan tâm sau
Tạo sự tín nhiệm
Cần phát huy uy tín của mình dựa trên hai yếu tố sự tinh thông về chuyên môn và mối quan hệ với những người nổi tiếng thường được mời du thuyết. Những người trẻ tuổi cần xây dựng uy tín ngay những phút đầu tiên là dáng vẻ bề ngoài, phong cách chuyên nghiệp, tự tin và diễn đạt rõ ràng.

4 yếu tố cần quan tâm sau
Tạo sự tín nhiệm
Cần phát huy uy tín của mình dựa trên hai yếu tố sự tinh thông về chuyên môn và mối quan hệ với những người nổi tiếng thường được mời du thuyết. Những người trẻ tuổi cần xây dựng uy tín ngay những phút đầu tiên là dáng vẻ bề ngoài, phong cách chuyên nghiệp, tự tin và diễn đạt rõ ràng.
Tìm điểm chung

Cần tìm ra những điểm tương đồng này chính là nỗ lực nhận biết đối tượng để thuyết phục khách hàng thành công.

Quan sát phản ứng của khách hàng

Cố gắng đừng tỏ cho khách hàng cảm thấy ta đã thiết lập một vị thế nào đó trong câu chuyện đang bàn vì họ sẽ không bày tỏ trung thực. Phải đến với người khác bằng một thái độ sẵn sàng đón nhận với những vấn đề nêu ra luôn có tính khuyến khích họ chuyển sang thái độ hợp tác.

Thuyết phục khách hàng trong kinh doanh

Phát triển những điểm gây chú ý

Lôi cuốn khách hàng cần thuyết phục bằng cảm xúc. Những người thuyết phục giỏi thường ít dựa vào lý lẽ hơn là nỗ lực thuyết phục đối tượng bằng hàng loạt dữ kiện. Cần phải cô đọng thông điệp muốn chuyển tải trong vài chủ đề đơn giản và liên kết chúng lại trong suốt buổi nói chuyện thông qua những ví dụ, trường hợp tương tự, xây dựng câu chuyện để kích thích trí tưởng tượng.

Những việc chính người bán cần thực hiện

Thái độ tích cực

Cần thể hiện là người tư vấn xem khách hàng tiềm năng là một người bạn. Xem mối quan tâm của khách hàng như là của mình. Thể hiện sự trung thực khi giao tiếp với khách hàng để tạo sự tin tưởng và duy trì mối quan hệ và xây dựng uy tín lâu dài.

Dự đóan phản đối

Chuẩn bị các trả lời trên cơ sở những dự đoán trước những phản đối mà khách hàng tiềm năng có thể nêu ra liên quan đến sản phẩm, công ty mình. Thường xuyên cập nhật những lời phản đối, đề nghị, thắc mắc của khách hàng để tránh lúng túng trước những phản đối của khách hàng.

Giảm căng thẳng

Lắng nghe khách hàng nói không được tự tiện ngắt lời. Nhắc lại những ý chính của lời phản đối của khách hàng. Suy nghĩ về câu trả lời có tính thuyết phục nhất.

Đánh giá từ chối

Cần phân biệt sự phản đối thật. Cần cung cấp những thông tin để khách hàng không thể đưa ra sự phản đối thật sự trên cơ sở quan sát khách hàng (câu phản đối, ngôn ngữ hình thể).

Tìm điểm chung

Tìm ra những điểm có thể thỏa thuận để thương lượng với khách hàng. Tập trung vào những điểm còn bất đồng để phân tích cho khách hàng.

Sưu tầm: www.kynang.edu.vn