RobinHood Thời Đại

674
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

RobinHood trong truyền thuyết là người cướp kẻ giàu và chia cho người nghèo. RobinHood thời đại là người cướp người giàu lẫn người nghèo và giữ lại cho mình alt

RobinHood trong truyền thuyết là người cướp kẻ giàu và chia cho người nghèo.

RobinHood thời đại là người cướp người giàu lẫn người nghèo và giữ lại cho mình alt

RobinHood thời đại là nhà tư vấn hoặc hướng dẫn người khác những khó khăn mà họ cũng chưa từng trải qua

Bạn chọn nghe tư vấn hoặc học tập từ những kinh nghiệm thực tế kết hợp với cơ sở lý luận khoa học hay chọn học từ những người đầy lý thuyết – RobinHood thời đại ???

Hãy xem những gì họ đã làm để biết họ có là RobinHood thời đại không nhé bằng 2 câu hỏi sau:

– Anh/ chị hiểu như thế nào về vấn đề abc?

– Anh/ chị vui lòng cho ví dụ cụ thể bản thân về vấn đề abc. ( Không nói chung chung, nói cụ thể )

Nếu không trả lời được 2 câu hỏi này cho vấn đề abc thì họ cũng như chúng ta thôi !!!

Tại Chi nhánh Đào tạo Kỹ năng – Công ty cổ phần Tìm Kiếm Nhân Tài VINA:

– Thành tích và kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng dạy là yếu tố quyết định tính thực tiễn của khoá học.

– Trình độ tư duy, tổng hợp, các cơ sở lý luận khoa học làm nền tảng cho giáo trình rèn luyện kỹ năng của học viên.

– Thái độ, tác phong, kinh nghiệm đứng lớp giúp cho khoá học dễ hiểu và thân thiện.

– Học viên cho điểm giáo viên đứng lớp về mức độ tiếp thu của mình.