Lịch khai giảng các khóa học

1160
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Học phí ưu đãi chỉ áp dụng khi chuyển học phí trước 10 ngày các khóa học kỹ năng khai giảng thường xuyên trong tháng

KHÓA HỌC

TP.HCM

HÀ NỘI

 KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

07/07 & 21/07

07/07 & 21/07

 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

14/07 & 28/07

 Hàng tháng

PHÁT HUY NĂNG LƯỢNG ĐỘI NGŨ

 

 

KỸ NĂNG GIAO DỊCH TRONG NGÀNH DỊCH VỤ

 

 

 ĐÀO TẠO KÈM CẶP (COACHING) ĐỘI NGŨ SALE

 

 

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

 

 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY, THUYẾT TRÌNH

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC

 

Hàng tháng 

 KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG GIÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

 

Hàng tháng 

HUẤN LUYỆN NHÀ QUẢN TRỊ TÀI BA

 

Hàng tháng 

KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ

 

Hàng tháng