Huấn luyện bán hàng và Xây dựng thương hiệu tại CPMO

491
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Huấn luyện bán hàng và Xây dựng thương hiệu tại CPMOTừ ngày 01 đến ngày 03 tháng 08, tại Khách Sạn Trường Sơn, Thành Phố Yên Bái, Công ty CPMO đã tổ chức Chương trình Huấn Luyện Marketing, Bán Hàng Và Xây Dựng Thương Hiệu,  Chương trình …

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 08, tại Khách Sạn Trường Sơn, Thành Phố Yên Bái, Công ty CPMO đã tổ chức Chương trình Huấn Luyện Marketing, Bán Hàng Và Xây Dựng Thương Hiệu,  Chương trình đã phối hợp cùng với Chuyên Gia Đào Tạo Của Cuộc Sống Đúng Nghĩa để hướng dẫn cho các Học viên trong khóa học này. Trong 03 ngày các Học viên được các Chuyên gia hướng dẫn các quy trình trong hoạt động bán hàng và marketing đồng thời chia sẻ một số phương pháp để có thể xây dựng hình ảnh và  quản lý tốt kênh bán hàng.

 

Huấn luyện bán hàng và Xây dựng thương hiệu tại CPMO

Song song đó, các Chuyên gia đã cùng các học viên phân tích những thất bại và những thành công của các Thương Hiệu trong lĩnh vực bán hàng và marketing nhằm giúp mọi người rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính mình

Cuối cùng, các Học viên đưa ra những câu hỏi về những khó khăn đang gặp phải tại tổ chức của mình để cùng các Chuyên gia và các học viên khác cùng phân tích đóng góp hướng giải quyết phù hợp!

Tin huấn luyện- CSĐN