Hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ cho VCCI

2256
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ

Tháng 12/2011,  bên cạnh các chương trình đào tạo – huấn luyện tại CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA, các chương trình hợp tác đào tạo giữa CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA với các đơn vị khác cũng đã diển ra hết sức sôi động.Khóa học “KỸ NĂNG QUẢN LÝ HỒ SƠ…

 

Tháng 12/2011,  bên cạnh các chương trình đào tạo – huấn luyện tại CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA, các chương trình hợp tác đào tạo giữa CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA với các đơn vị khác cũng đã diển ra hết sức sôi động.

Hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ

Khóa học “KỸ NĂNG QUẢN LÝ HỒ SƠ” diễn ra ngày 09-10 /12 tại VP VCCI số 9 Đào Duy Anh , Hà Nội và  16- 17/12 tại ÍTAXA – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp.Hồ Chí Minh  với sự tham gia của gần 100 học viên đến từ các doanh nghiệp của Khu vực phía Bắc ( khóa học HN) và Khu vực phía Nam ( khóa học Tp.HCM) là chương trình hợp tác bước đầu của chuyên gia CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA với Trung Tâm Kinh Doanh Liên Kết – Phòng Thương Mại và Công  Nghiệp Việt Nam  ( VCCI). Chương trình  02 ngày đào tạo với những kiến thức kỹ năng hiện đại và  phương pháp thực hành thực tế trong quản lý hồ sơ đã đem lại cho các học viên – hiện đang phụ trách các phần  công tác liên quan tại các Doanh nghiệp có được những trải nghiệm và tri thức quan trọng để đem về ứng dụng trong công việc.

 

Hợp tác đào tạo kỹ năng quản lý hồ sơ

Các học viên lớp QLHS -Tp.HCM tham gia làm việc nhóm trong hoạt động khóa học

 

 

CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA với phương châm hoạt động kết nối giá trị luôn hướng đến việc hợp tác và chia sẻ các giá trị với các đơn vị giáo dục- đào tạo trên toàn quốc.

(Tin đào tạo –CSĐN)