Đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng tại CJ VINA

3224
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

Đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng tại CJ VINA

Ngày 19 tháng 07 năm 2011, Tập Đoàn CJ Vina đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Nâng Cao Kỹ Năng Bán Hàng. Hiện Tập Đoàn CJ là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn gia súc tại…

Ngày 19 tháng 07 năm 2011, Tập Đoàn CJ Vina đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Nâng Cao Kỹ Năng Bán Hàng.

Đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng tại CJ VINA

Hiện Tập Đoàn CJ là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn gia súc tại các khu vực trên Thế giới.

 

Tại Việt Nam Tập Đoàn đã xây dựng được một hệ thống phân phối rộng khắp có mặt tại tất cả các tỉnh thành. Hàng năm các nhân viên của Tập Đoàn thường được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành được các mục tiêu theo chiến lược chung của Tập Đoàn.

 

Chương trình đào tạo Nâng cao Kỹ năng bán hàng là hoạt động đào tạo trọng điểm của công ty dành cho đội ngủ bán hàng nhằm trang bị và nâng cao những kỹ năng phục vụ cho mục tiêu khích lệ và đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm ra thị trường.

( Tin huấn luyện – CSĐN)