Đào tạo marketing du kich – Gia Lai

513
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

Đào tạo marketing du kich - Gia Lai

Ngày 15, 16 và 17 tháng 09 năm 2011 tại Khách Sạn Tre Xanh, Thành Phố Pleiku – Gia Lai, Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam đã tổ chức Chương trình đào tạo Marketing Du Kích cho các Cán Bộ Quản Lý của Hợp Tác Xã dưới sự hướng dẫn bởi Anh Trần Đình Tuấn…

 

Ngày 15, 16 và 17 tháng 09 năm 2011 tại Khách Sạn Tre Xanh, Thành Phố Pleiku – Gia Lai, Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam đã tổ chức Chương trình đào tạo Marketing Du Kích cho các Cán Bộ Quản Lý của Hợp Tác Xã dưới sự hướng dẫn bởi Anh Trần Đình Tuấn – Chuyên gia Đào tạo của Cuộc Sống Đúng Nghĩa. Khóa học nhằm giúp trang bị cho các Anh Chị học viên biết cách đẩy mạnh các Chương trình Marketing để thúc đẩy lượng sản phẩm bán ra.

Đào tạo marketing du kich - Gia Lai

Trong Chương trình các Học viên được hướng dẫn xây dựng các Chiến lược Marketing trong điều kiện không có điều kiện nhiều về vốn cũng như trình bày các chiến thuật marketing phù hợp với các Hợp tác xã trong xây dựng và quảng bá Thương hiệu cho các sản phẩm.

Tin đào tạo – CSĐN