Đào tạo kỹ năng tại phòng quản lý Xuất Nhập Cảnh

419
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

Đào tạo kỹ năng tại phòng quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 29 tháng 07 tại Hội Trường Của Phòng Xuất Nhập Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Văn Hóa Giao Tiếp Ứng Xử cho toàn bộ Cán Bộ Công Nhân Viên của Phòng…

Ngày 29 tháng 07 tại Hội Trường Của Phòng Xuất Nhập Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Văn Hóa Giao Tiếp Ứng Xử cho toàn bộ Cán Bộ Công Nhân Viên của Phòng.

Đào tạo kỹ năng tại phòng quản lý xuất nhập cảnh

Với một mục tiêu xây dựng một hình ảnh của Phòng để ngày càng phục vụ người nhân tốt hơn, Phòng đã đưa ra một lộ trình dài hạn trong việc xây dựng văn hóa trong đó các Chương trình đào tạo tập huấn là những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này.

Tin đào tạo Doanh nghiệp – CSĐN