Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Tại UEF

503
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo kỹ năng quản lý thời gian tại UEFNgày 25/10 /2011 là một ngày học tập thú vị đối với các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế -Tài Chính Tp,HCM khi cùng chuyên viên huấn luyện kỹ năng Trần Đình Tuấn khám phá, trải nghiệm chuyên đề …

Ngày 25/10 /2011 là một ngày học tập thú vị đối với các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế -Tài Chính Tp,HCM khi cùng chuyên viên huấn luyện kỹ năng Trần Đình Tuấn khám phá, trải nghiệm chuyên đề kỹ năng sống vô cùng thiết thực đối với sinh viên: Kỹ năng quản lý thời gian.

Đào tạo kỹ năng quản lý thời gian tại UEF 

Khóa học đã đem đến cho các bạn sinh viên những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc quản lý thời gian cũng như phương pháp quản lý thời gian hiệu quả để chủ động thành công trong mọi hoạt động của đời sống đặc biệt là trong học tập.

 Tin đào tạo -CSĐN