Đào Tạo Kỹ Năng Quản Ký Thời Gian Cho Học Đường (hocduong.vn)

563
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

dien-gia-tran-dinh-tuan-cuoc-song-dung-nghia- ky-nang-quan-ly-thoi-gian (11)Ngày 16 tháng 12 năm 2012, Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Học đường tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng Quản lý thời gian dưới sự hướng dẫn và đào tạo bởi Diễn giả , Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn.

Ngày 16 tháng 12 năm 2012, Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Học đường tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng Quản lý thời gian dưới sự hướng dẫn và đào tạo bởi Diễn giả , Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn.

Trong khóa học Diễn giả Trần Đình Tuấn đã truyền đạt những kiến thức, và kỹ năng quản lý thời gian một cách hiệu quả trong công việc và học tập đến từng học viên Kết nối Cuộc Sống Đúng Nghĩa trên : Dưới đây là một số hình ảnh lớp học kỹ năng quản lý thời gian ngày 16 tháng 12