Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ Cho VCCI

434

Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng phòng thương mại VCCI tổ chức đào tạo" kỹ năng quản lý hồ sơ hiệu quả cho toàn thể nhân viên công ty.

 

Một số hình ảnhtiêu biểu: