Đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng – Hệ thống nhà hàng COSMO

705
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

Đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng - Hệ thống nhà hàng COSMO

Vào ngày 24/06/2011 vừa qua, tại hội trường khách sạn New Epoch Hotel – TPHCM đã diễn ra buổi huấn luyện kỹ năng " Phục Vụ Và Chăm Sóc Khách Hàng " dành cho toàn bộ nhận viên thuộc hệ thống Nhà Hàng – Khách Sạn Cosmo . Chương trình do Chuyên gia…

Vào ngày 24/06/2011 vừa qua, tại hội trường khách sạn New Epoch Hotel – TPHCM đã diễn ra buổi huấn luyện kỹ năng " Phục Vụ Và Chăm Sóc Khách Hàng " dành cho toàn bộ nhận viên thuộc hệ thống Nhà Hàng – Khách Sạn Cosmo . Chương trình do Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa đảm trách.

Đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng - Hệ thống nhà hàng COSMO

Thành phần tham dự bao gồm tất cả đội ngũ Quản lý cũng như tất cả các Nhân viên phục vụ trực thuộc hệ thống. Chương trình  huấn luyện đã giúp cho toàn bộ đội ngũ của Cosmo nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phục vụ và chăm sóc khách hàng. Đây là lợi thế cạnh tranh tạo ra sự khác biệt trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh.

 

Ngoài ra, tất cả các học viên được Chuyên gia đào tạo hướng dẫn phương pháp đóng vai để hóa thân  vào các loại khách hàng và cùng nhau giải quyết các tình huống có khả năng xảy ra trong quá trình phục vụ khách. Sau bài tập này các Học viên đã phần nào hiểu hơn những thái độ và suy nghĩ  khi đứng vào gốc độ của các khách hàng.

Đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng - Hệ thống nhà hàng COSMO

Bên cạnh, các Học viên còn được chia sẽ các kỹ năng phục vụ ứng dụng vào thực tế để có thể ứng dụng ngay vào công việc. Đội ngũ của Cosmo đã hào hứng đón nhận, và tích cực tham gia các hoạt động trong khóa huấn luyện làm không khí lớp học diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng. Chương trình huấn luyện đã kết thúc thành công tốt đẹp!

(Tin đào tạo Doanh nghiệp – CSĐN)