Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Kỹ Năng Bán Hàng Cho Trường Xuân Thịnh

643

Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng Công ty Trường Xuân Thịnh tổ chức đào tạo" kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và bán hàng hiệu quả cho toàn thể nhân viên công ty.

 

Một số hình ảnh tiêu biểu: