Đào Tạo Kỹ Năng Cho Vickco Học Đường

470
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

cuoc-songn-dung-nghia-dien-gia-tran-dinh-tuan-dao-tao-hoc-duong (4)

Cuộc Sống Đúng Nghĩa phối hợp cùng phòng thương mại Vicko- Học Đường đào tạo kỹ năng mềm cho hơn 200 học viên:

Một số hình ảnh tiêu biểu: