Đào tạo đàm phán thương lượng hiệu quả với PVI

534
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

 

Đào tạo đàm phán thương lượng hiệu quả với PVI

Ngày 13, 14 tháng 08 năm 2011, các Cán Bộ Công Nhân Viên của Viện Nghiên Cứu và Thăm Dò Dầu Khí đã được Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa hướng dẫn  khám phá và thực tế những Kỹ năng Đàm Phán và Thương Lượng Hiệu Quả…

Ngày 13, 14 tháng 08 năm 2011, các Cán Bộ Công Nhân Viên của Viện Nghiên Cứu và Thăm Dò Dầu Khí đã được Chuyên gia của Cuộc Sống Đúng Nghĩa hướng dẫn  khám phá và thực tế những Kỹ năng Đàm Phán và Thương Lượng Hiệu Quả.

Đào tạo đàm phán thương lượng hiệu quả với PVI

Với đặc thù công việc của các thường xuyên phải đàm phán và thương lượng với các đối tác trong và ngoài nước trên những Dự Án có giá trị thương mại lớn, kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng quyết định được sự thắng lợi của mỗi dự án nói chung và đạt được thành tựu của cá nhân nói riêng. Chính vì sự cần thiết này, khóa học đã nhận được sự tham gia hào hứng của những "người trong cuộc".

 

Đào tạo đàm phán thương lượng hiệu quả với PVI

 

Các học viên chăm chú nghiên cứu bài tập tình huống thực tế.

 

Đến với Chương trình, các Học viên đã được Chuyên gia chia sẻ những phương pháp để có thể giúp tổ chức của mình giành được những lợi thế trên bàn đàm phán nhưng đồng thời vẫn giữ các lợi ích cho phía đối tác. Đi sâu hơn vào các nguyên tắc đàm phán thương lượng, Chuyên gia CSĐN đã đưa ra các tình huống phức tạp, dễ dẫn đến xung đột và bế tắc trong quá trình đàm phán để các Học viên cùng giải quyết. Sự tham gia hào hứng của các học viên qua quá trình làm việc nhóm đã đem đến nhiều những giải pháp sáng tạo trong giải quyết các tình huống đưa ra. Với hình thức thuyết trình và phản biện giữa các nhóm dựa trên sự hướng dẫn của chuyên gia, các giải pháp và "tuyệt chiêu" trong Đàm phán thương lượng hiệu quả đã được khám phá và  "đúc kết"  như là một sản phẩm hữu hiệu và đặc thù riêng cho  các học viên của PV.Drilling.

( Tin đào tạo Doanh nghiệp – CSĐN)