Quản trị sản xuất – phương pháp định tính

1881

a. Lấy ý kiến ban Lãnh đạo, người đi trước :

– Nội dung: Dự báo về nhu cầu SP được xây dựng dựa trên ý kiến dự báo của cán bộ quản lý các phòng, ban chức năng của DN.

– Ưu điểm: Sử dụng tối đa trí tuệ và kinh nghiệm của cán bộ trực tiếp hoạt động trên thương trường.

– Nhược điểm: Ảnh hưởng quan điểm của người có thế lực. Việc giới hạn trách nhiệm dự báo trong một nhóm người dễ làm nảy sinh tư tưởng ỉ lại, trì trệ.

b. Lấy ý kiến nhà phân phối, bộ phận bán hàng

– Nội dung: Nhân viên bán hàng sẽ đưa ra dự tính về số lượng hàng bán trong tương lai ở lĩnh vực mình phụ trách. Nhà quản lý có nhiệm vụ thẩm định, phân tích, tổng hợp để đưa ra một dự báo chung chính thức của DN.
– Ưu điểm: Phát huy được ưu thế của nhân viên bán hàng.
– Nhược điểm: Nhân viên bán hàng thường hay nhầm lẫn trong xác định: nhu cầu tự nhiên (need) – nhu cầu (requirement) – nhu cầu có khả năng thanh toán (demand) . Kết quả phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người bán hàng.

c. Lấy ý kiến người tiêu dùng, khách hàng

– Nội dung: Điều tra ý kiến khách hàng để đưa ra dự báo về nhu cầu sản phẩm.
– Cách làm: phiếu điều tra, phỏng vấn…
– Ưu điểm: Hiểu rõ thêm yêu cầu của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm.
– Nhược điểm: Chất lượng dự báo phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên nghiệp của người điều tra.
Hiệu ứng đám đông.

d. Dựa vào ý kiến các chuyên gia trong ngành (Phương pháp Delphi)

– Nội dung Dự báo được xây dựng trên ý kiến của các chuyên gia trong hoặc ngoài doanh nghiệp.
– Thành phần tham gia thực hiện:
* Những người ra quyết định;
* Các chuyên gia để xin ý kiến;
* Các nhân viên điều phối.

– Các bước thực hiện:

1. Thành lập ban ra quyết định và nhóm điều phối viên
2. Xác định mục đích, nhiệm vụ, phạm vi và thời gian dự báo
3. Chọn chuyên gia để xin ý kiến
4. Xây dựng bản câu hỏi điều tra, gửi chuyên gia (lần 1)
5. Nhận, phân tích, tổng hợp câu trả lời
6. Viết lại bản câu hỏi cho phù hợp hơn, gửi chuyên gia (lần 2)
7. Tiếp tục nhận – tổng hợp – phân tích – làm mới -gửi
8. Thực hiện các bước 6-7 và chỉ dừng lại khi kết quả dự báo thoả mãn yêu cầu và mục đích để ra.

– Ưu điểm:

Khách quan hơn, tránh được mối quan hệ trực tiếp giữa các cá nhân
Đặc biệt hiệu quả trong lĩnh vực dự báo công nghệ. (Vì sao?)

– Nhược điểm:

Đòi hỏi trình độ tổng hợp rất cao
Nội dung các câu hỏi có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau -> nội dung trả lời không tập trung
– Thành phần các chuyên gia dễ thay đổi vì thời gian tiến hành thường không dưới 1 năm
– Việc ẩn danh người trả lời có thể làm giảm độ tin cậy và trách nhiệm của người đưa ra ý kiến.
Phương pháp Delphil lần đầu tiên được tập đoàn Rand (Mỹ) ứng dựng năm 1948 khi họ muốn dự báo về khả năng Mỹ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân.


Fatal error: Call to undefined function curPageURL() in /home/kynangedu/domains/kynang.edu.vn/public_html/wp-content/themes/layout/loop-single-1.php on line 66