lich khai giang

Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản
Những kĩ xảo để giúp 1 cuộc đàm phán hiệu quả

Đàm phán là cuộc đo sức về trí tuệ giữa hai bên, không giống như cuộc thi chạy, thi chạy là người nào về đích cuối cùng thì người đó thắng. Song đàm phán không chỉ ganh đua về thực lực mà còn bao gồm cả việc áp dụng các kỹ xảo đàm phán, nó có tác dụng ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đàm phán.

Đọc thêm...
 
Mầu hợp đồng thuê nhà ở công vụ
IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Quyền của Bên A:
a) Yêu cầu Bên B sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

IV. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng thuê, cho thuê bất động sản

3.8. Điều 8: Cam kết của các bên
• Cam kết của bên A
- Bên A cam kết về tình trạng sở hữu của bất động sản: Bất động sản nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không phải do bên A đứng tên thay người khác.

Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 2: Nội dung công nghệ được chuyển giao
Trong điều khoản này cần nêu rõ tên công nghệ được chuyển giao; mô tả chi tiết những đặc điểm, nội dung, mức độ an toàn, vệ sinh lao động của công nghệ được chuyển giao.

Đọc thêm...
 
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết

Điều 4: Điều khoản chung:

4.1 Việc chuyển nhượng theo hợp đồng này chỉ có giá trị khi được Công ty Cổ phần Sao Việt xác nhận đã hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

Đọc thêm...
 
Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:   
- Số lượng cổ phần đăng ký mua, loại cổ phần, giá trị, tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
- Thời gian nộp tiền:    

Đọc thêm...
 
Mẫu báo cáo về chào bán cổ phấn riêng lẻ

9. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 4 trang.