0912232334

Đường tới thành công của doanh nhân

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều mẫu hình doanh nghiệp thành công nhờ phát huy được vai trò văn hóa trong hoạt...

Xây dựng Văn hóa Doanh nhân – Ý nghĩa và quan...

Theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế học thì Doanh nhân là người biết tạo ra “giá trị thặng dư” một cách hiệu...

Văn hóa doanh nghiệp, “quản trị” hay “cai trị”

Không phải quy chế, không phải kỷ luật, càng không phải là một ông chủ khó tính luôn xét nét, thúc ép nhân viên,...

Nghĩ về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trẻ của chúng ta, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân chưa chú ý tới việc xây...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với 4 bước

Nếu gõ từ khóa "văn hóa doanh nghiệp" vào trang tìm kiếm Google, chúng ta sẽ nhận được hơn 20 triệu kết quả bao...

Bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản – phần...

Konosuke Matsushita (1894 - 1989) là một nhà doanh nghiệp lớn và nổi tiếng của nước Nhật. Ông là người sáng lập ra tập...

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp ?

 Văn hóa doanh nghiệp là gì?. Đây là một câu hỏi lớn đối với các học giả cũng như các doanh...

Tìm hiểu những tập quán văn hóa kinh doanh tại Hoa...

Hiểu về văn hóa nói chung và văn hóa kinh doanh nói riêng ở một nước ngoài sẽ có ích cho các doanh nghiệp...

Bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản – phần...

Người Nhật Bản quan niệm rằng: Trong bất cứ ai cũng đồng thời tồn tại cả mặt tốt lẫn mặt xấu, tài năng dù...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – “Đòn bẩy” để phát...

Văn hóa doanh nghiệp là một loại tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình tầm nhìn, sứ...