0912232334

Trăn trở hành vi ứng xử của Doanh nhân

Doanh nhân là những người được xã hội kính trọng vì trí tuệ, bản lĩnh lãnh đạo cả một doanh nghiệp và tạo công...

Diễn giả Trần Đình Tuấn chia sẻ văn hoá doanh nghiệp

Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, tri thức thì khó đứng vững được. VHDN là văn hoá...

Bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản – phần...

Người Nhật Bản quan niệm rằng: Trong bất cứ ai cũng đồng thời tồn tại cả mặt tốt lẫn mặt xấu, tài năng dù...

Bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản – phần...

Trong không gian kinh tế tri thức, yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Văn hóa làm cho yếu tố đó trở...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – “Đòn bẩy” để phát...

Văn hóa doanh nghiệp là một loại tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình tầm nhìn, sứ...

Bài học từ văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản – phần...

Konosuke Matsushita (1894 - 1989) là một nhà doanh nghiệp lớn và nổi tiếng của nước Nhật. Ông là người sáng lập ra tập...

Bác Hồ và văn hóa doanh nhân

Cùng với thời gian, chúng ta càng hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn...

Văn hóa doanh nghiệp – “Đất lành chim đậu”

Mặc dù doanh nghiệp (DN) nào cũng tâm niệm và rất cố gắng, song người giỏi vẫn cứ lần lượt ra đi. Giữ chân...

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp ?

 Văn hóa doanh nghiệp là gì?. Đây là một câu hỏi lớn đối với các học giả cũng như các doanh...

Văn hóa doanh nghiệp – Nhân tố quyết định

Hiện nay, khó khăn kinh tế không chỉ khiến doanh nghiệp cắt giảm chi phí, nhân công, mà còn trì hoãn cả những hoạt...