Cách Marketing cho bản Mobile Web ?

Marketing website thông thường khác gì so với marketing phiên bản website giành cho di động. Dưới đây là cách marketing cho bản Mobile Web.

mobile-marketing1

Đặt địa chỉ mobile web trên danh thiếp

Cũng giống như bạn muốn làm với trang web, hãy đặt địa chỉ mobile site trên danh thiếp cùng với địa chỉ website

Gắn liền địa chỉ mobile web trên hệ thống marketing của bạn

Từ các tài liệu phát miễn phí danh sách thư mục, e-mail, cửa hàng, banner quảng cáo địa phương, hãy chắc chắn rằng khách hàng biết về phiên bản mobile web
Chạy chương trình khuyến mại cho điện thoại di động

Thực hiện một cung cấp đặc biệt cho những người sử dụng trang web di động

Chạy một cuộc thi

Khách hàng của bạn có thể nhận được một mã bí mật từ trang mobile ssite và sử dụng nó để có cơ hội có một giải thưởng hoặc trả lời một số câu hỏi trên mobile web

Chú ý tới tối ưu web mobile

Trang web di động của bạn nên tương thích với XHTML
Không sử dụng khung ( Frame).
Tạo một sơ đồ mobile site riêng gửi lên các máy tìm kiếm
Tối ưu SEO cho mobile site