0912232334

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào...

Kỹ Năng Ra Quyết Định – Mô hình ra quyết định

Giai đoạn đầu tiên khi ra quyết định là phải nhận ra được rằng vấn đề đang tồn tại đòi hỏi một quyết định....

Giải quyết bài toán “Bó cỏ của con lừa” trong quản...

"Bó cỏ của con lừa" và câu hỏi quản trị muôn thuở: Không tăng lương, làm sao để nhân viên vẫn hăng say làm...

Một người sếp đầy khuôn mẫu khiến nhân viên sợ sệt...

Một người sếp đầy khuôn mẫu khiến nhân viên sợ sệt mỗi khi đối mặt hay một người lãnh đạo được nhân viên yêu...

7 cách khích lệ tinh thần nhân viên

1. Giúp nhân viên hiểu ý nghĩa của công việc: Hiểu được ý nghĩa của công việc góp phần củng cố động cơ, động lực...

Phải biết cách tự lãnh đạo bản thân mình trước, nếu...

Tự lãnh đạo bản thân mới là khó khăn mà bạn cần giải quyết trước tiên Ở phạm vi cá nhân chúng ta mới thấy,...

Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống

Bạn là một nhà quản lý? Bạn đang lựa chọn cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất...

Làm thế nào để trở thành nhà lãnh đạo giỏi

Bạn hiểu rõ nhân viên của bạn quan tâm đến điều gì, thế mạnh thực sự của họ là gì. Điều đó sẽ giúp...

Giữ tinh thần cho nhân viên trong bối cảnh suy thoái

Những nhà quản lý trên khắp đất nước này đang phải đối mặt với việc đưa ra các quyết định khó khăn khi họ...
Đặc điểm của người lãnh đạo hàng ngày

5 đặc điểm của “người lãnh đạo hàng ngày” hiệu quả

Những đặc điểm quan trọng của "lãnh đạo hàng ngày" hiệu quả Khi chúng ta nghĩ về lãnh đạo, chúng ta thường coi đó là...