0912232334

Quy trình đánh giá công việc

Thiết lập các mục tiêu, yêu cầu cho từng nhân viên khác nhau. Mỗi công việc khác nhau, nội dung đánh giá sẽ khác...

Học cách Tề Gia của các lãnh đạo giỏi

Người xưa có câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” với ý nghĩa muốn làm được việc lớn thì phải ổn định việc...

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào...

Mục đích – Ý nghĩa việc đào tạo

Ý nghĩa của đào tạo với tổ chức: Nhân viên được phát triển về năng lực và năng suất trong tương lai sẽ được...

Quản lý công việc theo cá nhân

Một trong những vấn đề hàng đầu của các nhà quản lý nhân sự là phải quản lý công việc theo từng cá nhân....

Kỹ năng quản lý

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra một nhà quản lý tài năng trong đám đông? Hãy nhìn vào một khung cảnh...

Để trở thành người quản lý giỏi

Nhiều người cho rằng, những người quản lý giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành...

Những câu nói đầy triết lý và thực tế của Tỷ...

Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma (Mã Vân) luôn nổi tiếng về sự gần gũi, thẳng thắn và có...

Cách quản lý người giỏi hơn mình

Người lãnh đạo không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, mà là người có năng lực kết nối thành viên trong tổ...

Lãnh đạo đánh giá kết quả nhân viên như thế nào?

Là một nhà lãnh đạo, việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên là nhiệm vụ cần thiết và vô cùng quan trọng....