0912232334

Sinh viên và ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết...

Tại sao phải rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề? Khi gặp vấn đề, con người thường có những biểu lộ cảm...

Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả

Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những vấn đề nảy sinh, và làm cách nào để giải quyết tốt những vấn đề...

Vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết công việc

Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết các vấn đề phức tạp trong công việc. Chú ý và học...

Nghệ thuật ra quyết định

Đưa ra những quyết định tốt, được mọi người ủng hộ và thực thi là cả một nghệ thuật mà tất cả các...

Phương pháp giải quyết vấn đế sáng tạo

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó giúp bạn nhìn...

Giải quyết khiếu nại của khách hàng hiệu quả

Chìa khóa để phục vụ khách hàng một cách xuất sắc không phải lúc nào cũng là nằm ở những gì bạn cung cấp mà...

Giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề (Problem solving) là một kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc… Trong công...

Cách giải quyết vấn đề từ công ty Nhật

Tại hai công ty, cùng xảy ra tình trạng khách hàng phàn nàn tương tự. Làm sao mang lại cho khách...

LÀM SAO ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT VẤN ĐỀ ???

Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills) là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc...

Các quá trình cần có trong giải quyết vấn đề

Trong cuộc sống, bạn luôn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hãy tập giải quyết các vấn đề...