0912232334

Kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết của một nhà...

Là một nhà quản lý, hàng ngày bạn phải tiếp cận và xử lý vô vàn những vấn đề trong công việc, trong gia...

Tích lũy và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề...

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng tất yếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với những nhà lãnh...

Giải quyết khiếu nại của khách hàng hiệu quả

Chìa khóa để phục vụ khách hàng một cách xuất sắc không phải lúc nào cũng là nằm ở những gì bạn cung cấp mà...

Các quá trình cần có trong giải quyết vấn đề

Trong cuộc sống, bạn luôn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hãy tập giải quyết các vấn đề...

Giải quyết vần đề thật đơn giản (P2): Định nghĩa vấn...

Một số vấn đề rất đơn giản và ngay từ đầu giải pháp cho nó đã rõ ràng. Một giải pháp đáng lẽ đã...

Vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết công việc

Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết các vấn đề phức tạp trong công việc. Chú ý và học...

Sinh viên và ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết...

Tại sao phải rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề? Khi gặp vấn đề, con người thường có những biểu lộ cảm xúc...

Các quá trình cần có trong giải quyết vấn đề

Trong cuộc sống, bạn luôn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hãy tập giải quyết các vấn...

Cách giải quyết vấn đề từ công ty Nhật

Tại hai công ty, cùng xảy ra tình trạng khách hàng phàn nàn tương tự. Làm sao mang lại cho khách...

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI ĐỒNG NGHIỆP KHÓ CHỊU

Ở công sở bạn phải làm việc với rất nhiều đồng nghiệp và có thể rất nhiều trong số họ có tính cách trái...