Giải quyết vấn đề thật đơn giản (P1): Vấn đề lớn và nhỏ

Bạn sẽ có thể gặp 3 loại vấn đề chính sau:

 • Các vấn đề sai lệch: Khi sự việc nào đó không theo kế hoạch
 • Các vấn đề tiềm tàng: vấn đề rất có thể xuất hiện trong tương lai
 • Các vấn đề hoàn thiện: khi bạn tìm kiếm các cách thức để nâng cao hiệu quả công việc.

Bạn sẽ chọn phương án nào từ hai phương án sau:

 • Nhận một lần 10 tỷ đồng;
 • Nhận 100 đồng vào ngày đầu tiên của tháng, 200 Đồng vào ngày thứ 2, 400 Đồng vào ngày thứ 3, 800 Đ vào ngày thứ 4 và cứ thế cho đến cuối tháng.

Có vẻ như việc lựa chọn là rất đơn giản, nhưng bạn nên bình tĩnh ngồi xuống, dùng giấy, bút chì và cả máy tính nếu cần để tính toán xem sự lực chọn nào có lợi hơn.

Các vấn đề xuất hiện dưới đủ kiểu dạng và quy mô. Sẽ là khôn ngoan nếu suy nghĩ về vấn đề một cách kỹ lưỡng trước khi đưa  ra giải pháp.

Bạn sẽ có thể gặp 3 loại vấn đề chính sau:

 • Các vấn đề sai lệch: Khi sự việc nào đó không theo kế hoạch
 • Các vấn đề tiềm tàng: vấn đề rất có thể xuất hiện trong tương lai
 • Các vấn đề hoàn thiện: khi bạn tìm kiếm các cách thức để nâng cao hiệu quả công việc.

Dự đoán trước và ngăn chặn vấn đề là tốt hơn so với ngồi đợi chúng xảy ra. Hầu hết các vấn đề “không thể tiên đoán trước được” đều có thể lường trước được. If not, it guides recover files deleted from recycle bin free software readers through different recovery methods, such as using file recovery software or previous versions of files.

Sáu giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề:

6 giai doan

Bạn không nên lãng phí thời gian và sức lực vào việc giải quyết những vấn đề nếu nó:

 • Có khả năng tự biến mất
 • Không quan trọng
 • Sẽ tốt hơn nếu được giải quyết bởi người khác
 • Quy luật 80/20 – Hãy tập trung vào những vấn đề xứng đáng với nỗ lực của bạn
Sẽ rất có ích nếu bạn tự hỏi:

 • Có giải pháp cho vấn đề này không?
 • Có đáng nỗ lực để giải quyết vấn đề này không?
 • Tôi chấp nhận một cái giá như thế nào để giải quyết việc này?
dat cau hoi

Hãy luôn tự đặt cho bản thân những câu hỏi thông minh

Khi bạn tự nhận mình là chủ sở hữu của một vấn đề có nghĩa là bạn đã đưa ra một lời hứa mà bạn chắc chắn phải thực hiện.
Trích nguồn: sách “Giải quyết vấn đề – Công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lý”
Nhà xuất bản Trẻ