0912232334

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm...

Ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hà Nội, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 6 Chương trình  đào tạo  Kỹ năng giao...

Chương trình đào tạo cho Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt...

Ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Công Ty  cổ Phần  Vacxin Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã phối hợp...

Đào Tạo “Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng” Cho Toyota Tân...

Đào Tạo "Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng" Cho Toyota Tân Cảng Ngày 08 / 07 / 2103 tại Trụ Sở Chính, Công ty Toyota Tân Cảng đã...

Xây Dựng Văn Hoá Giao Tiếp cho Anh Chị Giám Đốc,...

Ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viên Trung Trương Quân Đội 108 phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Đào tạo cho Sacombank TP.HCM: Kỹ năng đàm phán thương lượng...

Sau hai Chương trình đầu tiên thành công vượt mong đợi, ngày 07 / 06 / 2013 Ngân Hàng Sacombank tiếp tục phối hợp...

Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý...

Ngày 3 và ngày 4 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Bênh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với...

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết...

Ngày 22, 23 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình...

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH Vận Tải Quốc...

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế I.T.I đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại Hồ Chí Minh Ngày 17, 18/06/2017 Ngày 17 – 18 tháng 6 tại Hồ...