0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng” Cho Toyota Tân...

Đào Tạo "Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng" Cho Toyota Tân Cảng Ngày 08 / 07 / 2103 tại Trụ Sở Chính, Công ty Toyota Tân Cảng đã...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MOG VIỆT...

Ngày 09 tháng 04 năm 2017 tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần MOG Việt Nam phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn Đào...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY UNI-PRESIDENT VIỆT NAM –...

Ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Uni-president Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương...

Chương trình đào tạo cho Tổng Công Ty Hàng Không Việt...

Ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP-Trung Tâm Khai Thác Tân Sơn Nhất...

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết...

Ngày 5-6 tháng 5 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN AN ÁNH...

Ngày 1 tháng 04 năm 2017 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần An Ánh Hùng (AAH Corporation) phối hợp với Trung Tâm Tư...

Chương trình đào tạo cho Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật...

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Công Ty  cổ Phần  Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long đã phối hợp với Trung Tâm...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BÊNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH...

Ngày 17 tháng 06 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình Tiếp Tục phối hợp với Trung Tâm...

Chương trình đào tạo kỹ năng cho Mobifone lần 2

Ngày 5 tháng 12 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Mobifone khu vực phía nam đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương...

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH ECCO VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 06 năm 2018 tại Bình Dương, Công Ty TNHH ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương...