0912232334

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết...

Ngày 15, 16 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào...

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho...

Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2010 tại TPHCM, Tập Đoàn Lotte đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY UNI-PRESIDENT VIỆT NAM –...

Ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Uni-president Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY TNHH TM BÁCH QUANG

Ngày 28 tháng 08 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty TNHH TM Bách Quang đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức...

Đào Tạo “Văn Hóa Doanh Nghiệp” Tại Công Ty Cổ Phần...

Đào Tạo “Văn Hóa Doanh Nghiệp” Tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng Ngày 29 / 08 / 2013 tại Hội Trường Lớn, Công...

Đào tạo public: “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách...

Ngày 25 tháng 11 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng...

Chương trình Hội Thảo “Chăm Sóc Khách Hàng – Duy Trì...

Ngày 05 tháng 08 năm 2016 tại Khách Sạn Luxury - Thành Phố Đà Nẳng, Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam ( VCCI ) đã...

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho Công ty...

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử cho Công ty Cổ Phần Dược Trung Ương 2 Ngày 17/12/2012, Cuộc Sống Đúng Nghĩa đào tạo...

Đào tạo Public: Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tại...

Ngày 10 và 11 tháng 12 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức khai giảng lớp tháng 12  Chương trình  đào tạo  Kỹ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XỬ LÝ...

Ngày 07 tháng 05 năm 2017 tại Thành Phố Ninh Bình, Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Bình phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn Cuộc Sống Đúng...