0912232334

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Thuyết...

Ngày 2-3 tháng 06 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng...

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Rèn Luyện Tinh Thần Kỷ...

Ngày 22 tháng 04 năm 2018 tại Hà Nội, TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC đã phối hợp với Trung Tâm...

Chương trình đào tạo Các Kỹ Năng Mềm Cho Công Ty...

Ngày  10, 11  tháng 11 năm 2018 tại Bình Dương,  Công Ty  TNHH TMDV MPC Logistics đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI...

Sau năm đầu tiên được tổ chức thành công chuỗi chương trình Kỹ Năng Giải Quyết Tình Huống, Ngày 08 tháng 09 tại năm...

Đào tạo cho Inhouse cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng...

Ngày 21 và 22 tháng 03 năm 2017  tại Khách Sạn Sen Việt Quận 3 – TPHCM, Ngân Hàng BIDV tiếp tục phối hợp...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI...

Ngày 10 tháng 09 viện năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục tổ chức Chương trình đào...

Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần và Trách Nhiệm cho Bệnh...

Ngày 14 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào...

Đào Tạo “Văn Hóa Doanh Nghiệp” Tại Công Ty Cổ Phần...

Đào Tạo “Văn Hóa Doanh Nghiệp” Tại Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng Ngày 29 / 08 / 2013 tại Hội Trường Lớn, Công...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM...

Ngày  27 tháng 06 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY GREENLAND CITY

Ngày 29 tháng 07 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty GreenLand CiTy đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình...