Đào tạo cho Inhouse cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên”

255
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 21 và 22 tháng 03 năm 2017  tại Khách Sạn Sen Việt Quận 3 – TPHCM, Ngân Hàng BIDV tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo : Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên dành cho tất cả các Anh Chị Quản Lý thuộc khu vực phía Nam
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :