Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

431
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào Tạo Truyền Lửa Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên Viettel

Ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2013, Tập Đoàn Viettel phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình kỹ năng Truyền Lửa, tạo động lực và Yêu Nghề Cho Giao Dịch Viên. Khóa học được sự hướng dẫn của Diễn giả Trần Đình Tuấn, Giám đốc và là sáng lập Cuộc Sống Đúng Nghĩa.

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện: