Đào tạo public: “Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả” tại Hà Nội

412
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 04 tháng 07 năm 2017 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp “Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả” dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Bắc

Để được tư vấn về các khoá học kỹ năng của Trung tâm:

Liên hệ hotline: 0912 23 23 34 – Minh Mỹ

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :