Đào tạo đội ngũ quản lý Tập Đoàn ECCO lần 2 “Kỹ năng quản lý hiệu quả”

681
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại Bình Dương Tập Đoàn ECCO Việt Nam tiếp tục cùng phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho các Anh Chị Khối Quản Lý của Công Ty
==> Xem thêm: Chương trình kỹ năng làm việc hiệu quả cho quản lý, lãnh đạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo cho Doanh nghiệp
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo tại Tập Đoàn ECCO :

Hình Ảnh Đào Tạo cho Tập Đoàn ECCO