Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty HP

0
384

Ngày 13 tháng 11 năm 2016 tại TP HCM, Công Ty HP  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Đào tạo kỹ năng bán và chăm khách hàng hiệu quả cho Công Ty HP by Cuộc Sống Đúng Nghĩa