Đào Tạo Kỹ Năng Bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cho VCCI Đà Nẵng

731
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Đà Nẵng, VCCI đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực miền Trung! 
Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :
Đào Tạo Kỹ Năng Bán hàng và chăm sóc khách hàng by Cuộc Sống Đúng Nghĩa