Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

716
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty Vinamilk

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Công Ty Vinamilk phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Khoá Đào Tạo kèm cặp cho Đội Ngũ Quản Lý Phòng Marketing của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Cuộc Sống Đúng Nghĩa’s Slidely by hinhanhdaotaocongtyvinamilk