Đào Tạo ECCO Lớp 2 – Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Xung Đột

291
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Bình Dương Công Ty ECCO Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Xung Đột” cho các Tổ Trưởng Sản Xuất
Để được tư vấn tận tình các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh Nghiệp và cá nhân,
Vui Lòng LIÊN HỆ: 0912.000.291 – 0966988360   (Thanh Trúc) 
Email: tuvan@kynang.edu.vn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử