Đào tạo đội ngũ quản lý công ty T&M: “Kỹ năng quản lý hiệu quả”

1182
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại TPHCM, Công Ty T&M đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Quản Lý của Công ty
==> Tham khảo thêm chương trình đào tạo: Kỹ năng làm việc hiệu quả cho quản lý lãnh đạo
Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :

Hình Ảnh Hình ảnh đào tạo tại Công Ty T&M