Chương trình đào tạo với các Anh Chị quản lý của Công Ty Giày Hân Xương

12977
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Bình Dương, Công Ty Giày Hân Xương tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử