Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn Lotte

842
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2010 tại TPHCM, Tập Đoàn Lotte đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Quản Lý của Tập Đoàn trên toàn quốc
Tập Đoàn Lotte là một Tập Đoàn rất lớn với một Hệ thống các Công ty : Lotte, Lotte Mart, Lotteria..Là đơn vị Nhật Bản đầu tư đứng thứ 2 Việt Nam sau Sam Sung
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :