Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

568
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả cho Tập Đoàn ECCO Việt Nam

Ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Bình Dương, Tập Đoàn ECCO Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo “Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả” dành cho các Cán Bộ Quản Lý của Tập Đoàn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :Cuộc Sống Đúng Nghĩa’s Slidely by hinhanhdaotaocongtyeccovietnam

Đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử