Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty SUCAFINA

791
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 26 tháng 12 năm 2016 tại TPHCM, Công Ty SUCAFINA đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian dành cho tất cả các Anh Chị Quản Lý và Chuyên Viên của Công ty 
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Chương trình đào tạo kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty SUCAFINA by Cuộc Sống Đúng Nghĩa